TELC SERTİFİKALARI

TELC açılımı “The European Language Certificates” olan internasyonal ölçeğe sahip, akredite bir dil yeterlilik sınavıdır. Almanya’da kurulan Frankfurt merkezli ve devamlı olarak dil sınavları geliştirmiş TELC; Avrupa ortak dil kriterlerine müsait resmi bir imtihan olarak kabul görülmektedir. Bu sınav, toplam 10 farklı dilde imtihan meydana getiren ve 3000’den fazla sınav merkezi bulunan Avrupa Ortak Çerçevesi (AOÖÇ) kuruluşunun bütün seviyeleri için geçerli, hem de oldukça tercih edilen Avrupa dillerinin sınavlarını meydana getiren ve akredite sertifikalar veren bir sınav merkezi oldukları söylenebilir.

Uluslararası öğrencilerin, yurt dışındaki üniversiteleri hedeflerken gerekli akademik belgeleri sunmaları gerekmektedir. Ülkeye, üniversiteye ve istek duyulan bölüme bağlı olarak, her öğrenci kabul için akademik bir dil yeterlilik sertifikası sunar. Bunu yapmak için, Avrupa’da da onaylanmış bir teste sahip olmak önemlidir. Bu sınavın ardından dil ve dil becerileriniz anlaşılacaktır.

TELC Sınav İçeriği Nedir ve Kimler Girebilir?

TELC sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Sınava kaydolmak için yerel TELC sınav merkezinizle telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçin. Ayrıca mevcut TELC sınav tarihini sınav merkezinin web sitesinden de kontrol edebilirsiniz. Yazılı sınav yaklaşık 2 saat 20 dakika sürer. Sözlü sınav, yazılı sınavla aynı gün veya farklı bir günde yapılabilir. Yazılı sınav ve sözlü sınav puanına bağlı olarak, sınavı eksiksiz geçerseniz TELC B2 veya C1 gibi bir puan alabilirsiniz. Sonuçlar yaklaşık sekiz hafta içinde Frankfurt TELC genel merkezinden elinize ulaşır. TELC sınavının içerik yapısını IELTS ile karşılaştırmak daha doğrudur. TELC sınavı tamamen yazılı ve sözlü bir sınav sistemine dayanmaktadır. Aynı zamanda YÖK ve ÖSYM tarafından tanınmakta ve hali hazırda Alman YDS eşdeğer listesinde yer almaktadır. TELC sınavı süresiz olarak geçerlidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, üniversitelerin ve kamu kurumlarının, teslim alındıktan sonraki birkaç yıl içinde belirsiz belgeleri kabul etmek zorunda olmadıklarıdır. Başka bir deyişle, yeni dil becerileri istenebilir. TELC sınavını seçmenin en önemli nedeni, tüm uluslararası sertifikalara ve uygunluklara sahip bir sınav merkezi olmasıdır. Yurtdışında okumak veya yurtdışında yaşamak gibi birçok nedenle başvuranların yabancı dil becerilerini geliştirmeleri ve gerçek sonuçlara göre konsolosluğa sunmaları gerekmektedir. Ancak o zaman ülke veya üniversiteden giriş onayı alabilirsiniz.Almanya’da okumak, orada yaşamak, bir işe başvurmak veya bu yabancı dilde seviyesini öğrenmek isteyen 12 yaşın üzerindeki herkes sınava girebilir. TELC sınavı büyük bir çoğunlukla Almanya’da okuyan ve okuyacak olan öğrenciler tarafından istenebilir.

Almanya’da bir lisans veya yüksek lisans derecesi almak isteyen öğrencilerin, Türkiye’den ayrılmadan önce düzeylerini en az temel Almanca bilgisi seviyesine getirmeleri tavsiye edilir.

TELC Sınavına Nasıl Hazırlanmak Gerekir?

Uluslararası olarak tanınan birçok sınav gibi, TELC sınavı da içeriğinde çeşitli konularla bağlantı kuracaktır. Sınav, genel bilgiye dayalı yazılı ve sözlü sorulardan oluşur. Gündelik yaşamla ilgili konuları da sınavda soruların içinde bulabilirsiniz. Okuduğunu anlama bilgisine ek olarak, sorular tamamen gramer ölçülerine dayalı sorular şeklinde de sorulur. Dil becerilerine güvenen öğrenciler dahil herkes, bu sınava girmeden önce deneme sınavını gözden geçirmeli veya bir hazırlık kursuna gitmelidir. Bu kursta sınavın içeriğine hakim olabilmek ve ortaya çıkan soruları doğru yorumlayarak cevaba ulaşabilmek oldukça önemlidir. Bu noktada öğrenciler öğrendiklerini bütünleştirmeli ve mevcut bilgilerine eklemelidir. Ardından TELC sınavına kolayca girebilir, seviyenizi anlayabilir ve kaydedebilirsiniz.

TELC Sınavının Avantajları Nelerdir?

Uluslararası platformda üniversite, devlet kurumları ve şirketler tarafından tanınan bir sınavdır. TELC sınavı dünya çapında tanınmış olan diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (AOÖÇ) tarafından da kabul görmektedir. Dünya çapında 3000’den fazla sınav merkezi ile kayıt ve sınav süresi arasındaki mesafeyi kısaltarak esnek sınav tarihleri sunar. Birçok dil sınavlarına kıyasla hızlı sonuçlanan bir sınav süreci ilerler. İnternetten online deneme sınavı ve soru tipi desteği sunar. TELC testinin kapsamı AOÖÇ tarafından belirlenir ve ölçülür. Bu nedenle uluslararası bir değere sahiptir. AOÖÇ tarafından belirlenen standartları kabul görülecek bir seviye olan B2 seviyesi üzerinden şu şekilde örneklendirilebilir. Bu yeterlilik seviyesi 4 başlıkta irdelenebilir. Bunlar; dinleme, okuma, konuşma ve yazma başlıklarıdır. Dinleme kısmında yeterli görülen seviye; uzun konuşmaları, sunumları, dersleri takip edebilmek ve filmleri anlayabilmektir. Okuma kısmında beklenen yeterlilik; çağdaş edebi metinleri ve bilhassa akademik metinleri anlayabilmek, özellikle de bunları okurken yazarın düşüncelerini anlayabilmektir. Konuşma yeterliliği; o dili anadili olarak konuşanlar ile karşılıklı bir tartışma yürütebilmektir. Ve son olarak yazma yeterliliği ise hazırlanan bir rapora düşünce, bilgi ve deneyimleri aktarabilmektir. AOÖÇ standartlarındaki dil seviyelerinin yeterlilik durumları ise şu şekilde özetlenebilir. A1 ve A2 temel dil kullanımını, B1 ve B2 bağımsız dil kullanımını, C1 ve C2 yetkin dil kullanımını gösteren seviyelerdir.

Goethe Almanca Kursu

Goethe Almanca Kursu

Dünyanın en eski ve en çok konuşulan dillerinden biri olan Almanca'yı öğrenmek büyük çaba ve zaman ister. Bir dil ancak öğrencinin ihtiyaçlarına ve seviyesine göre düzenli olarak ders veren bir öğretmenle iyi bir kursta öğrenilebilir. Almanca dil becerilerini ölçmek...

Almanca Kursu

Almanca Kursu

Almanca kursu, Almanca dilini öğrenmek isteyenler için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu kurslar, Almanca dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dil becerilerinin geliştirilmesi üzerine odaklanır. Almanca kursları, öğrencilerin...

Almanca Dil Kursu

Almanca Dil Kursu

Almanya, dünyanın en büyük ekonomisi ve Avrupa'daki bilim, teknoloji ve üretim merkezidir. Almanya, Türkiye dahil dünyadaki birçok ülke için en önemli ticaret ortaklarından biridir. Alman ekonomisi, mühendislik ve imalatta dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir ve...

Almanca Kursları

Almanca Kursları

Almanca, Avrupa’da en çok konuşulan ikinci dil olup aynı zamanda Avrupa Birliği’nin resmi dilidir. Almanca kursu bir dil öğrenme programıdır ve Almanca dilini öğrenmek için hazırlanmıştır. Bu tür dil öğrenme programları genellikle dil okulları veya özel dil eğitim...