B2+ Online Yetişkin Almanca Kursu

B2 seviyesini tamamlamış katılımcıların eğitimlerini güncel tutmak, konu tekrarı yapmak ve eksikliklerini tamamlamak üzere hazırlanmış konuşma pratiği ağırlıklı bir eğitimdir.

Sınıflarımız maksimum 6 kişiliktir.

Toplam eğitim süresi 32 saattir. Haftada 4, toplam 32 saat eğitim yapılmaktadır.

Haftada 2 Saat Native / Alman Eğitmen ile ders yapılmaktadır.

Bu kurs katılımcılarına, dört dil becerisinin ölçüldüğü zorunlu ve ücretsiz Seviye Belirleme Sınavı yapılmaktadır.

Eğitimimizde 2 adet ana kaynak kitabı, sınava hazırlık kitapları, çalışma kağıtları ve diğer tüm ders materyalleri ücretsiz olarak online kullanıma sunulmaktadır.

Sistemli bir şekilde ödev takibi yapılmaktadır.

Eğitimlerimiz Goethe, Telc ve ÖSD sınavlarına hazırlanan katılımcılar için uygundur.

Eğitimimizin içeriği Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi (CEFR) doğrultusunda 4 dil becerisini paralel şekilde ilerletecek şekilde geliştirilmiştir.

Seviye sonlarında en az bir adet B2+ sınav simülasyonu yapılarak öğrencilerin C1 seviyesine devam edip etmeyeceği tespit edilir.

Derslerimiz belirtilen saatlerde Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerimizin sorularını yanıtlamak, bilgilendirme ve yönlendirme yapmak amacıyla sınıf katılımcılarına özel WhatsApp grubu kurulmaktadır.