B1+ Online Yetişkin Almanca Kursu

B1 seviyesini tamamlamış katılımcıların eğitimlerini güncel tutmak, konu tekrarı yapmak ve eksikliklerini tamamlamak üzere hazırlanmış konuşma pratiği ağırlıklı bir eğitimdir.

Sınıflarımız maksimum 6 kişiliktir.

Toplam eğitim süresi 32 saattir. Haftada 4 saat eğitim yapılmaktadır.

Bu kurs katılımcılarına, dört dil becerisinin ölçüldüğü zorunlu ve ücretsiz Seviye Belirleme Sınavı yapılmaktadır.

Eğitimimizde 2 adet ana kaynak kitabı, sınava hazırlık kitapları, çalışma kağıtları ve diğer tüm ders materyalleri ücretsiz olarak online kullanıma sunulmaktadır.

Sistemli bir şekilde ödev takibi yapılmaktadır.

Eğitimimizin içeriği Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi (CEFR) doğrultusunda 4 dil becerisini paralel şekilde ilerletecek şekilde geliştirilmiştir.

Seviye sonlarında en az bir adet B1+ sınav simülasyonu yapılarak öğrencilerin B2 seviyesine devam edip etmeyeceği tespit edilir.

Derslerimiz belirtilen saatlerde Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerimizin sorularını yanıtlamak, bilgilendirme ve yönlendirme yapmak amacıyla sınıf katılımcılarına özel WhatsApp grubu kurulmaktadır.

Eğitimlerimiz Goethe, Telc ve ÖSD sınavlarına hazırlanan katılımcılar için uygundur.